คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and ADAM SMITH.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่งนิติบุคคล Encyclopaedia Britannica
 ชื่อเรื่อง Great books of the Western world 36: Adam Smith./ by Encyclopaedia Britannica
 พิมพ์ลักษณ์ Chicago: Encyclopaedia Britannica, c1993.
 เลขเรียก R302 E56 1993
 ครั้งที่พิมพ์ 4th ed.
 รูปเล่ม 515 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง ADAM SMITH.
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ R302 E56 1993   10764 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.