คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and AESCHYLUS.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่งนิติบุคคล Encyclopaedia Britannica.
 ชื่อเรื่อง Great books of the western world 4: Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes./ Encyclopaedia Britannica.
 พิมพ์ลักษณ์ Chicago: Encyclopaedia Britannica., c1993
 เลขเรียก R032 E56 1993
 รูปเล่ม 905 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง AESCHYLUS.
 หัวเรื่อง SOPHOCLES.
 หัวเรื่อง EURIPIDES.
 หัวเรื่อง ARISTOPHANES.
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ R032 E56 1993   10758 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.