คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1542833489',
	val='   AND   (  (subj like \'%Accounting.%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='searchstr2usis',
	dt='1542833489',
	val=' Accounting.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1542833489',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='puresearchstr',
	dt='1542833489',
	val=' Accounting.'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Accounting.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='suarray',
	dt='1542833489',
	val='  [[AND]] Accounting. '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='searchsql',
	dt='1542833489',
	val='   AND   (  (subj like \'%Accounting.%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='searchdspv',
	dt='1542833489',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Accounting.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1jtfj3mfel2ri0emkhgblh10d5',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1542833489',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Financial Accounting/ cby Leroy F. Imdieke and Ralph E. Smith
   Imdieke, Leroy F.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
I32F 
Financial accounting
   Meigs, Walter B.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
M512F 
Principles of Accounting/ cby Dempsry Dupree and Matthew Mar..
   Dupree, Dempsey
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
D942P 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.