คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น and รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Agriculture energy.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Stout, B.A.
 ชื่อเรื่อง Energy Use and Management in Agriculture/cby B.A. Stout.
 พิมพ์ลักษณ์ California: Belmont, c1984.
 เลขเรียก 630.68 S889E
 รูปเล่ม 318 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Agriculture and energy.
 หัวเรื่อง Agriculture and energy-United States.
 ISBN 0534032214
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 630.68 S889E   09898 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.