คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Andrew A. Brogowicz.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง 658.8 M478B
 ชื่อเรื่อง Basic Marketing a managerial approach/ E.Jerome McCarthy,Andrew A. Brogowicz.
 พิมพ์ลักษณ์ USA.: RicHard D irwin, 1960
 เลขเรียก McCarthy,E.Jerome
 รูปเล่ม 762p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Andrew A. Brogowicz.
 ISBN 0256025339
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 658.8   09538 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.