คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Angkor (Extinct city) Guidebooks.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Rooney, Dawn F.
 ชื่อเรื่อง Angkor= An introduction to the temples/ Dawn Rooney.
 พิมพ์ลักษณ์ Hong Kong: Airphoto International International, 2002.
 เลขเรียก 959.6 Ma135A
 ครั้งที่พิมพ์ 4 th ed.
 ห้องสมุดมี ห้องสมุด สคบศ.
 หัวเรื่อง Angkor (Extinct city)--Guidebooks.
 หัวเรื่อง Cambodia--History.
 ISBN 9622176836
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 959.6 Ma135A   14161 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.