คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Apple II Computer
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Abelson, Harold
 ชื่อเรื่อง Apple Logo/ Harold Abelson
 พิมพ์ลักษณ์ Massachusetts: BYTE Publications, 1982
 เลขเรียก 001.6424 A139A
 รูปเล่ม 220 pange
 ห้องสมุดมี ห้องสมุด สคบศ.
 หัวเรื่อง Apple II--Computer
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 001.6424 A139A    08042 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.