คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Archaeology-Statistical methods-Congresses.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง Quantitative research in archaeology: progess and prospects/ cby Mark S. Aldenderfer
 พิมพ์ลักษณ์ California: Sage Publications, c1987
 เลขเรียก 930.1 Q1
 รูปเล่ม 312 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library.
 หัวเรื่อง Archaeology-Statistical methods-Congresses.
 ISBN 0803928440
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 930.1 Q1   11484 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.