คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Architectural design Handbook
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Guthrie, Pat
 ชื่อเรื่อง Interior Designer s Portable Handbook/ Pat Guthrie
 พิมพ์ลักษณ์ United States of America: R.R. Donnelley&Sons, 2000
 เลขเรียก 729 G984T
 รูปเล่ม 471 page
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Interior Decoration Handbook--Manuals
 หัวเรื่อง Architectural design Handbook
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 729 G984T    08458 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.