คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Archives-Management.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Thomas, Violet S.
 ชื่อเรื่อง Records management: systems and administration/ cby Violet s. Thomas, Dexter R. Schubert and Jo Ann Lee
 พิมพ์ลักษณ์ New York: John Wiley & Sons, c1983.
 เลขเรียก 651.5 T462R
 รูปเล่ม 404 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library.
 หัวเรื่อง Archives-Management.
 หัวเรื่อง Public records.
 ผู้แต่งร่วม Schubert, Dexter R., et.
 ผู้แต่งร่วม Lee, Jo Ann, et.
 ISBN 0471090948
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 651.5 T462R   10315 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.