คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Art therapy
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Wadeson,Harriet
 ชื่อเรื่อง Advances in art therapy/ Harriet Wadeson,Jean Durkin,Dorine Perach.
 พิมพ์ลักษณ์ New York: John wiley & sone
 เลขเรียก 615.85156 A244
 รูปเล่ม 461p. ill.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Art therapy
 ISBN 0471628948
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 615.815   09618 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.