คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596908765',
	val='   AND   (  (subj like \'%-%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596908765',
	val=' -'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596908765',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='puresearchstr',
	dt='1596908765',
	val=' -'
	
พบจำนวน 1,364 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and -
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='suarray',
	dt='1596908765',
	val='  [[AND]] - '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='searchsql',
	dt='1596908765',
	val='   AND   (  (subj like \'%-%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='searchdspv',
	dt='1596908765',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] -'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='si93u9fbc11vkpr9ikesrfvf37',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596908765',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานโครงการฝึกอบรม..
   หนังสือ ที่ ผลงานวิชาการ สคบศ.(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 21 ไอเทม)
234/2551 
เริ่มต้นง่ายๆ กับ...วิ..
   ศรีอัมพร ประทุมนันท์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.7
ศ281ร 
รายงานการฝึกประสบการ..
   สวาท สงวนสิทธิ์.
   หนังสือ ที่ ผลงานวิชาการ สคบศ.(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
251/2553 
แผนปฏิบัติราชการประจ..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
-
แผนปฏิบัติราชการประจ..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
รายงานประจำปี 2550 สำนัก..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
คู่มือการจัดระดับการ..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
สถิติการศึกษาเอกชน.../ ..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศ..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
สถิติงานวิจัย 2552 ห้องส..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
ทำเนียบการวิจัย 2552 สภา..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
-
 
รายงานประจำปี 2551 สำนัก..
   - / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [114]   [แสดง 12/1364 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.