คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596911301',
	val='   AND   (  (subj like \'%AESCHYLUS%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596911301',
	val=' AESCHYLUS'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596911301',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='puresearchstr',
	dt='1596911301',
	val=' AESCHYLUS'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and AESCHYLUS
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='suarray',
	dt='1596911301',
	val='  [[AND]] AESCHYLUS '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='searchsql',
	dt='1596911301',
	val='   AND   (  (subj like \'%AESCHYLUS%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='searchdspv',
	dt='1596911301',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] AESCHYLUS'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hbcdo9ok0jiml233qvv1fhpa6',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596911301',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่งนิติบุคคล Encyclopaedia Britannica.
 ชื่อเรื่อง Great books of the western world 4: Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes./ Encyclopaedia Britannica.
 พิมพ์ลักษณ์ Chicago: Encyclopaedia Britannica., c1993
 เลขเรียก R032 E56 1993
 รูปเล่ม 905 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง AESCHYLUS.
 หัวเรื่อง SOPHOCLES.
 หัวเรื่อง EURIPIDES.
 หัวเรื่อง ARISTOPHANES.
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ R032 E56 1993   10758 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.