คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596905675',
	val='   AND   (  (subj like \'%Absenteeism(Labor)%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596905675',
	val=' Absenteeism(Labor)'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596905675',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='puresearchstr',
	dt='1596905675',
	val=' Absenteeism(Labor)'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Absenteeism(Labor)
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='suarray',
	dt='1596905675',
	val='  [[AND]] Absenteeism(Labor) '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='searchsql',
	dt='1596905675',
	val='   AND   (  (subj like \'%Absenteeism(Labor)%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='searchdspv',
	dt='1596905675',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Absenteeism(Labor)'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1bmnboq1aiq8ecd54v4uhg8lf0',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596905675',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Rhodes, Susan R.
 ชื่อเรื่อง Managing Employee Absemteeism/ Susan R. Rhodes
 พิมพ์ลักษณ์ United States of America: Assison-Wesley Publishing, 1990
 เลขเรียก 658.314 R477M
 รูปเล่ม 209 page
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Absenteeism(Labor)
 หัวเรื่อง Personnel management
 ผู้แต่งร่วม Steers, Richard M.
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 658.314 R477M    08436 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.