คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596910824',
	val='   AND   (  (subj like \'%Accounting%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596910824',
	val=' Accounting'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596910824',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='puresearchstr',
	dt='1596910824',
	val=' Accounting'
	
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Accounting
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='suarray',
	dt='1596910824',
	val='  [[AND]] Accounting '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='searchsql',
	dt='1596910824',
	val='   AND   (  (subj like \'%Accounting%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='searchdspv',
	dt='1596910824',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Accounting'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n6f9pfq4rmsphm5c8e87dfqeg2',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596910824',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
The Executives Accounting Primer
   Dixon,Robert L.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.1511
D619E 
Financial Accounting/ cby Leroy F. Imdieke and Ralph E. Smith
   Imdieke, Leroy F.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
I32F 
Financial accounting
   Meigs, Walter B.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
M512F 
Principles of Accounting/ cby Dempsry Dupree and Matthew Mar..
   Dupree, Dempsey
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
D942P 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.