คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596909801',
	val='  AND  ( (subj like \'%Achieving%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%excellence%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596909801',
	val=' Achieving excellence'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596909801',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='puresearchstr',
	dt='1596909801',
	val=' Achieving excellence'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Achieving excellence
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='suarray',
	dt='1596909802',
	val=' [[AND]] Achieving excellence '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='searchsql',
	dt='1596909802',
	val='  AND  ( (subj like \'%Achieving%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%excellence%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='searchdspv',
	dt='1596909802',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Achieving excellence&searchdb[su]= [[AND]] Achieving excellence'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0m3cgpiqgmne14em47ct0kii05',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596909802',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Wille, Edgar
 ชื่อเรื่อง Quality: Achieving excellence/ Edugar Wille
 พิมพ์ลักษณ์ London: Century Business, c1992
 เลขเรียก 658.562 W698Q
 รูปเล่ม 256 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Quality
 หัวเรื่อง Achieving excellence
 ISBN 0712656723
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 658.562 W689Q c.1  08600 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ 658.562 W562Q ฉ.2  08601 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.