คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596909980',
	val='  AND  ( (subj like \'%Active%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Learning%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%การบริหาร%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596909980',
	val=' Active Learning การบริหาร'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596909980',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='puresearchstr',
	dt='1596909980',
	val=' Active Learning การบริหาร'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Active Learning การบริหาร
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='suarray',
	dt='1596909981',
	val=' [[AND]] Active Learning การบริหาร '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='searchsql',
	dt='1596909981',
	val='  AND  ( (subj like \'%Active%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Learning%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%การบริหาร%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='searchdspv',
	dt='1596909981',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Active Learning การบริหาร&searchdb[su]= [[AND]] Active Learning การบริหาร&searchdb[su]= [[AND]] Active Learning การบริหาร'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0htanebg4e40f3tdg6v9f5pr30',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596909981',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง คำปุ่น บุญเชิญ.
 ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ คำปุ่น บุญเชิญ.
 พิมพ์ลักษณ์ นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2562.
 เลขเรียก วจ 45/2562
 รูปเล่ม ก-ญ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ.
 หมายเหตุ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562.
 ห้องสมุดมี ห้องสมุด สคบศ.
 หัวเรื่อง Active Learning--การบริหาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.
 เชื่อมโยง* 01 Cover.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 02 Acknowledgment.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 03 Abstract.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 04 Content 1.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 05 Content 2.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 06 Chapter 1.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 07 Chapter 2.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 08 Chapter 3.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 09 Chapter 4.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 10 Chapter 5.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 11 Reference.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 12 Appendix 1.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 13 Appendix 2.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 14 Appendix 3.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 15 Appendix 4.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 16 Appendix 4.1.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 17 Appendix 5.pdf (Fulltext)
 เชื่อมโยง* 18 Profile.pdf (Fulltext)
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ วจ 45/2562    18795 ห้องสมุด สคบศ ,วิจัย บนชั้นRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.