คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596911470',
	val='  AND  ( (subj like \'%Adult%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%education%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596911470',
	val=' Adult education'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596911470',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='puresearchstr',
	dt='1596911470',
	val=' Adult education'
	
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Adult education
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='suarray',
	dt='1596911470',
	val=' [[AND]] Adult education '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='searchsql',
	dt='1596911470',
	val='  AND  ( (subj like \'%Adult%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%education%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='searchdspv',
	dt='1596911470',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Adult education&searchdb[su]= [[AND]] Adult education'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='62d73fha2a98ri6ggecdp7op47',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596911470',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
สภาพสังคมไทยกับการศึ..
   โมหัมมัด อับดุลกาเดร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
374^บ289ส 
รวมบทความสำคัญเรื่อง..
   โมหัมมัด อับดุลกาเดร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
374
ม289ร 
แนวคิดทางการศึกษานอก..
   อุ่นตา นพคุณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
374
อ245น 
การศึกษาผู้ใหญ่เปรีย..
   โมหัมมัด อับดุลกาเดร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
374
ม289กศ 
Assessing Students, Appraising Teaching(New Patterns of Lear..
   Clift, John C.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.166
C639A 
Training for Adult Education
   Elsdon, K.T.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
374
E49T 
Education for adults volume II: Educational opportunities fo..
   Tight, Malcolm
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
374
T566E 
New pathways in adult and continuing education/ cby Roger H...
   Mercer, Roger H.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378
M554N 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.