คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น and รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596909740',
	val='  AND  ( (subj like \'%Agriculture%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%energy%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596909740',
	val=' Agriculture energy'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596909740',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='puresearchstr',
	dt='1596909740',
	val=' Agriculture energy'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Agriculture energy
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='suarray',
	dt='1596909740',
	val=' [[AND]] Agriculture energy '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='searchsql',
	dt='1596909740',
	val='  AND  ( (subj like \'%Agriculture%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%energy%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='searchdspv',
	dt='1596909740',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Agriculture and energy&searchdb[su]= [[AND]] Agriculture and energy'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='melgdlbdkou98sdfbm2o56jjs7',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596909740',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Stout, B.A.
 ชื่อเรื่อง Energy Use and Management in Agriculture/cby B.A. Stout.
 พิมพ์ลักษณ์ California: Belmont, c1984.
 เลขเรียก 630.68 S889E
 รูปเล่ม 318 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Agriculture and energy.
 หัวเรื่อง Agriculture and energy-United States.
 ISBN 0534032214
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 630.68 S889E   09898 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.