คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น J รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596906534',
	val='  AND  ( (subj like \'%Anderson,%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Robert%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596906534',
	val=' Anderson, Robert'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596906534',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='puresearchstr',
	dt='1596906534',
	val=' Anderson, Robert'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Anderson, Robert
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='suarray',
	dt='1596906534',
	val=' [[AND]] Anderson, Robert '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='searchsql',
	dt='1596906534',
	val='  AND  ( (subj like \'%Anderson,%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Robert%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='searchdspv',
	dt='1596906534',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Anderson, Robert J&searchdb[su]= [[AND]] Anderson, Robert J'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1sn94vl1oig95h6evc4comb7e2',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596906534',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Thomas, W. Laverne
 ชื่อเรื่อง Sociology : The study of Haman Relationships/ W. Laverne Thomas,Robert J. Anderson
 พิมพ์ลักษณ์ New York Harcourt Brace jovanovich, c1972
 เลขเรียก 301 T463S
 รูปเล่ม 519p. ill
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Anderson, Robert J.
 ISBN 0153711108
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 301.T463S   10963 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.