คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596906372',
	val='  AND  ( (subj like \'%Andrew%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%A.%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Brogowicz%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596906372',
	val=' Andrew A. Brogowicz'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596906372',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='puresearchstr',
	dt='1596906372',
	val=' Andrew A. Brogowicz'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Andrew A. Brogowicz
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='suarray',
	dt='1596906372',
	val=' [[AND]] Andrew A. Brogowicz '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='searchsql',
	dt='1596906372',
	val='  AND  ( (subj like \'%Andrew%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%A.%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Brogowicz%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='searchdspv',
	dt='1596906372',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Andrew A. Brogowicz&searchdb[su]= [[AND]] Andrew A. Brogowicz&searchdb[su]= [[AND]] Andrew A. Brogowicz'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cffqtqnaf492u0mc88179vub87',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596906372',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง 658.8 M478B
 ชื่อเรื่อง Basic Marketing a managerial approach/ E.Jerome McCarthy,Andrew A. Brogowicz.
 พิมพ์ลักษณ์ USA.: RicHard D irwin, 1960
 เลขเรียก McCarthy,E.Jerome
 รูปเล่ม 762p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Andrew A. Brogowicz.
 ISBN 0256025339
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 658.8   09538 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.