คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น and , of รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596906205',
	val='  AND  ( (subj like \'%Animals,%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Habits%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%behavio%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596906205',
	val=' Animals, Habits behavio'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596906205',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='puresearchstr',
	dt='1596906205',
	val=' Animals, Habits behavio'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Animals, Habits behavio
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='suarray',
	dt='1596906205',
	val=' [[AND]] Animals, Habits behavio '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='searchsql',
	dt='1596906205',
	val='  AND  ( (subj like \'%Animals,%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Habits%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%behavio%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='searchdspv',
	dt='1596906205',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Animals, Habits and behavio of&searchdb[su]= [[AND]] Animals, Habits and behavio of&searchdb[su]= [[AND]] Animals, Habits and behavio of'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hl2g7j2s1m81e6h2o2hg8i32g6',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596906205',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Dewsburt, Donald 1939
 ชื่อเรื่อง Comparative psychology a Modern Survey/ Donald Dewsburt
 พิมพ์ลักษณ์ Tokyo: McGAREW-Hill Kogakusha, 1973
 เลขเรียก 156 D515C
 รูปเล่ม 625p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Animals, Habits and behavio of
 ISBN 0070166706
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 156   09318 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ 156 c.2  09519 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ 156 c.3  09518 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.