คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596913490',
	val='  AND  ( (subj like \'%Apple%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%II%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Computer%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596913490',
	val=' Apple II Computer'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596913490',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='puresearchstr',
	dt='1596913490',
	val=' Apple II Computer'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Apple II Computer
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='suarray',
	dt='1596913490',
	val=' [[AND]] Apple II Computer '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='searchsql',
	dt='1596913490',
	val='  AND  ( (subj like \'%Apple%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%II%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Computer%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='searchdspv',
	dt='1596913490',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Apple II Computer&searchdb[su]= [[AND]] Apple II Computer&searchdb[su]= [[AND]] Apple II Computer'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s710asuf55qedljsmdgqsi0l2',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596913490',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Abelson, Harold
 ชื่อเรื่อง Apple Logo/ Harold Abelson
 พิมพ์ลักษณ์ Massachusetts: BYTE Publications, 1982
 เลขเรียก 001.6424 A139A
 รูปเล่ม 220 pange
 ห้องสมุดมี ห้องสมุด สคบศ.
 หัวเรื่อง Apple II--Computer
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 001.6424 A139A    08042 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.