คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596910702',
	val='  AND  ( (subj like \'%Archaeology-Statistical%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%methods-Congresses%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596910702',
	val=' Archaeology-Statistical methods-Congresses'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596910702',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='puresearchstr',
	dt='1596910702',
	val=' Archaeology-Statistical methods-Congresses'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Archaeology-Statistical methods-Congresses
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='suarray',
	dt='1596910703',
	val=' [[AND]] Archaeology-Statistical methods-Congresses '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='searchsql',
	dt='1596910703',
	val='  AND  ( (subj like \'%Archaeology-Statistical%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%methods-Congresses%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='searchdspv',
	dt='1596910703',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Archaeology-Statistical methods-Congresses&searchdb[su]= [[AND]] Archaeology-Statistical methods-Congresses'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='djc9eat6sq3pksmbuq4rvqefm2',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596910703',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง Quantitative research in archaeology: progess and prospects/ cby Mark S. Aldenderfer
 พิมพ์ลักษณ์ California: Sage Publications, c1987
 เลขเรียก 930.1 Q1
 รูปเล่ม 312 p.
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library.
 หัวเรื่อง Archaeology-Statistical methods-Congresses.
 ISBN 0803928440
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 930.1 Q1   11484 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.