คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1596911120',
	val='  AND  ( (subj like \'%Archives-%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Management%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='searchstr2usis',
	dt='1596911120',
	val=' Archives- Management'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1596911120',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='puresearchstr',
	dt='1596911120',
	val=' Archives- Management'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Archives- Management
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='suarray',
	dt='1596911120',
	val=' [[AND]] Archives- Management '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='searchsql',
	dt='1596911120',
	val='  AND  ( (subj like \'%Archives-%\' )  
 ) 
 AND ( (subj like \'%Management%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='searchdspv',
	dt='1596911120',
	val='&searchdb[su]= [[AND]] Archives- Management&searchdb[su]= [[AND]] Archives- Management'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v5ff2khaml9vnkqdvf8slacpk7',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1596911120',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Records management
   Thomas,Violet S.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
651.5
T462 
Records management: systems and administration/ cby Violet s..
   Thomas, Violet S.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
651.5
T462 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.