ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาลที่ 9)
6 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
7 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา (รัชกาลที่ 10)
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
12 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.