ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
 ผู้แต่งนิติบุคคล
 ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2552 กองทุนสำรองเลียงชีพ.../ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
 พิมพ์ลักษณ์ 2552.
 หมายเหตุ สิ่งพิมพ์สคบศ. / สปศธ.
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ -  ** ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ


Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.