ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง -
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 ชื่อเรื่อง สถิติงานวิจัย 2552 ห้องสมุดงานวิจัย.../ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2552.
 เลขเรียก -
 หมายเหตุ สิ่งพิมพ์สคบศ. / สปศธ.
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -


Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.