ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุด สคบศ
         จุลสาร
         CD-ROM ติดต่อเจ้าหน้าที่ (ขอยืมได้)
         DOC เอกสาร (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร
         Ref.-Book หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Thamma-book มุมธรรมะ (ขอยืมได้)
         งานวิชาการ ผลงานวิชาการ สคบศ. (ขอยืมได้)
         ทำเนียบ ทำเนียบ
         รส เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
   [แสดง 1/1 รายการ]
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.