ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1vcd  สื่อวีดิทัศน์
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
2Thamma  หนังสือธรรมะ
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
3T  วิทยานิพนธ์
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
4serial  วารสาร
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
5reservmat  หนังสือสำรอง
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกไม่ได้
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
6Research  ผลงานวิชาการ
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
7Res  งานวิจัย
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
8Ref  หนังสืออ้างอิง
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกไม่ได้
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
9MUS  เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกไม่ได้
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
10M  แผนที่
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกไม่ได้
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
11Fic  นวนิยาย
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
12DOC  เอกสาร
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
13bk  หนังสือ
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
14b-serial  วารสารเย็บเล่ม
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกไม่ได้
นบก.ศธ. 4   ยืมออกไม่ได้
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
15ACOM (Special collection)  ซีดีรอม
บุคลากร สคบศ.   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
ผู้เข้ารับการพัฒนา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบก.ศธ. 4   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.