ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
10 ภูมิปัญญา ค่าควรเมื..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ030
ธ237ส 
10 วิธีลัดขจัดต่อมขี้อ..
   Antony, Martin M.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
158
่่อ948ส 
10 ศิลปินแห่งชาติ
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7
ว634ส 
100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีป..
   ฮากิวาระ, มัทสึยูกิ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.562
ฮ273ห 
100 ปี การฝึกหัดครูไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7
ก171ห 
100 ปี ชาตะกาล หลวงพ่ออุ..
   พระมหาสุชาติ สิริปัญโญ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
922.943
พ17117 
100 ปี ธนบัตรไทย 2445 - 2545= Centena..
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 332.4044
ธ241ห 
100 ปี พระราชสมัญญานาม: ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
923.1593
จ567ห2 
100 ปี รัฐมนตรีศึกษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7
ส-ห 
100 ปี ราชบพิธ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
089.9591
ร192 
100 ปี แห่งการปฏิรูประบ..
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
100 หนังสือดี เพื่อการพ..
   วิทยากร เชียงกูล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
011.73
ว583ห 
100แนวคิดและเทคนิคพิชิ..
   Koichi Sugiyama
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
651.53
ซ232ร 
101 กิจกรรมประกอบการฝึ..
   อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.2
อ154ห 
101 สถานการณ์ในโลกของน..
   แวคส์, วิลเลี่ยม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
658
ว281ห 
101 หมากเด็ดในการบริหา..
   โนเบิล,ซาร่า บี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.3
น941ห 
101 หมากเด็ดในการบริหา..
   สมชาย สัมฤทธิทรัพย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.3
น941ห 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
305.3
R424W 
101หมากเด็ดในการบริหาร..
   Sara P.Noble
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.3
น941ห 
102 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
351.8
ก615ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.