ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
102ปีกระทรวงศึกษาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
351.ค
ก615ห 
107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.593
ก218ร 
108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.593
ร193 
108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
371
ส691ร 
108 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
370
ส691ร 
108 เกมและกิจกรรมเพื่อ..
   สมชาติ กิจยรรยง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.3124
ส234ก 
108ซองคำถาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
030
ป377ร 
111 ปี ไฟฟ้าไทย 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ก915ห 
112ปีกับการปฏิรูปกระบว..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.11
ส868ส 
120 ปี กระทรวงศึกษาธิกา..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.593
ห159 
12นักพูดเอกของโลก
   สมบัติ จำปาเงิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920.1
ส.16ส. 
14 วิธี ปรับปรุงตนเอง จ..
   โรเบิร์ต คอนคลิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155
ค184ส 
15 steps to overcome anxiety and depression
   Barrow, Iris
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
152.46
B278F 
151 กรณีศึกษา การแก้ปัญ..
   ชิมุระ, ยูกิโอะ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
620.43
ช576ห 
16 M-M.16 ปัจจัยที่จำเป็นใ..
   ธวัชชัย เปรมปรีดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.2
ธ395ป 
16 มกราคม 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
06สพบ.
ส-ส 
16.M.M.16 ปัจจัยที่จำเป็นใ..
   ธวัชชัย เปรมปรีดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.2
395 
20 ปี การศึกษาพระราชทา..
   ขวัญแก้ว วัชโรทัย.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
371
ข253ย 
20 ปี สปช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370
ส691ร 
21 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบ..
   แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4092
ม712ย 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.