ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   วิภานันท์ หมุกแก้ว.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ว648ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   มณีวรรณ จิตธรรมมา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
372.8
ม143ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   กิจชัย ส่องเนตร.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.39
ก639ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ชานนท์ เศรษฐแสงศรี.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ช255ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สมสนิท นามราช.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ส685ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   วิไลวรรณ คำมั่น.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.39
ว753ก 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   อำภร นันตา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
อ216ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   มานัส ปรีมนวงค์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ม446ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   อุไรวรรณ พรน้อย.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
อ487ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   จินตนา ศรีละโพธิ์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
จ354ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ประนอม อรุณานันท์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ป711ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ปราณี กันชัย.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ป724ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ภาวินี จันทร์สีลม.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.39
ภ479ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   อัมพร ทองไถ้ผา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
อ555ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   นันทิยา ศรีวิน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.39
น431ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ปิยะพร ศรีพลาวงษ์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ป36ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   วรรณี สุทธิขาว.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ว774ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ^ชาตรี สำราญ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.39
ช514ก 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สุพัฒน์ กฤชอาคม.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3943
ส831ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   บุญมา วีระปรียากูร.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
372.35044
บ525ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.