ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไวยากรณ์อังกฤษอย่าคิ..
   นภกร ธัมพิพิธ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
น189ว 
ไอซีทีเพื่อการศึกษา
   กิดานันท์ มลิทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.33
ก699อ 
ไอซีทีเพื่อการศึกษา= I..
   กิดานันท์ มลิทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.33
ก669อ 
ไอรักคืออะไร
   ู เทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)

915.1
ท622อ 
ไอรักคืออะไร
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
915.1
ท662อ 
ไอ้บุญทอง บ้านหนองขาว
   พงษ์อนันต์ สรรพานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913
พ147อ 
๕ นาทีกับศิลปไทย
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
709.593
ว235ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  449 450 451 452 453 454 455 456 457 [457]   [แสดง 7/9127 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2017. All Rights Reserved.