ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผ..
   แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4092
ม854ย 
21 คำถามเกี่ยวกับประชา..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
307.14
ก218ย 
222 ข้อควรจำสำหรับนักบ..
   ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4
พ226ส 
24 กะรัต
   ยุทธชัย อุตม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
895.913
ย353ย 
30 กึ๋น แห่งศตวรรษใหม่ :..
   พงษ์ ผาวิจิตร.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.1
พ147ส 
30คนไทยที่ควรรู้จัก
   ไทยน้อย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

920
ท994ส 
35 checklists for human resource development
   MacKay, Ian
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.3
M153T 
37ปี สร้างสานงานศึกษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7
ส691ส 
40ปี โรงเรียน ตชด./สมเด็..
   ศรีนครรินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ371.2
ก-ส 
45พรรษาของพระพุทธเจ้า ..
   สมเด็จพระญาณสังวร(สุวฑฒโน)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920
171ส 
4MAT:การจัดกิจกรรมการเร..
   เธียร พานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3
ธ761ส 
5 ขั้นตอนในการสร้างเน..
   ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์.
   เอกสาร ที่ เอกสาร(ห้องสมุด สคบศ)

   Fulltext 5 Steps for created e-Learning content.pdf (Fulltext) [http://elib.nidtep.go.th/ulib5..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
5 ธันวามหาราช มหามงคลเ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1
ส691ห 
50 Activities for Developing management Skills Volume 3
   Zandstra, Jack
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
658.407
Z27F 
50 activities for developing management skills
   Zandstra, Jack
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
658.407
Z72F 
50 activities for developing management skills
   Rae, Leslie
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
658.407
R134F 
50 Activities for Developing management Skills
   Williams, Teresa
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4
W727F 
50 Activities for teambuilding/cby Mike Woodcock
   Woodcock, Mike
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.402
W886F 
50 activities for unblocking organization communication
   Francis, Dave
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
658.3145
F818F 
50 activities for unblocking organizational
   Francis,Dave
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
658.3145 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.