ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
" ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ศศิธร หาคำ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ศ291ก 
"มิติใหม่ของการประเม..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.26
ส691ร 
"มุม"ที่ควรมอง/ Robert H.Schullerผ..
   Schuller,Robert H.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
362
ช247ม 
"ยกเครื่อง" การบริหารก..
   จรัส สุวรรณมาลา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
354.593
จ158ย 
"รว่มปฏิรูปการเรียนร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ส269ก 
"รู้เก็บ รู้่ใช้" ระดั..
   องอาจ จิระอร.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
332.0415
อ117ร 
"ร่มเกล้าการศึกษาไทย"..
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
353.8
ถ267ห 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   ฑมลา วัฒนสิน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ฑ111ร 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   ละเอียด สดคมขำ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ล216ร 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   วิชาญ ไทยแท้.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
372136
ว547ร 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   อัมพา บุ่ยศิริรักษ์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
อ116ร 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   เพ็ญประภา ยาไธสง.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.39
พ889ก 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   เฉลิมพล แก้วสามสี.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
พ137ร 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://thesis.swu.ac.th/swuebo..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.39
ส838ก4 
"ร่วมการปฏิรูปการเรี..
   เพลินจิต คนขยัน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
พ924ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   เสาวณี แกสมาน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส941ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.