ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   วัชรินทร์ ผดุงพจน์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.1102
ว386ก 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ส691ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   พีระพล งามขุนทด.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
พ798ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ศรนรินทร์ ไชยบุรี.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.100
ศ141ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สถาพร มุ่งวัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส182ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   เสาวณีย์ ไชยมงคล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102
ส691ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สุรชัย บุญญานุสิทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส848ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   อภิชาติ ประทุมนันท์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102
ส691ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ประหยัด ฤๅชากูล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส691ร 
"ศัพท์เด็ดสะเก็ดการเ..
   เอกสาร ที่ เอกสาร(ห้องสมุด สคบศ)

   Fulltext http://www.kpi.ac.th [http://www.kpi.ac.th]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
"อาหารไทย" สิแน่กว่าใค..
   พลศรี คชาชีวะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.5
พ445อ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
1 นาที...เพื่อสัดส่วนงาม
   ลีลานุช ทิมัมสกุล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
613.7
ล237ห 
10 Steps to the top/ cby Marie Jennings
   Jennings, Marie
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
650.1
J54T 
10 กลยุทธ์ในการดำเนินง..
   ชนารัตน์ คำอ่อน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.33
ส691ส 
10 กลยุทธ์ในการดำเนินง..
   ชนารัตน์ คำอ่อน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.33
ส691ส 
10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.95
ส691ส 
10 ปี แพรกหนามแดง กระบว..
   กชกร ชิณะวงศ์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
333.91
ก112ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.