คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1542831387',
	val='   AnD   (  (auth like \'%องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='searchstr2usis',
	dt='1542831387',
	val=' องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1542831387',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='puresearchstr',
	dt='1542831387',
	val=' องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='suarray',
	dt='1542831387',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='searchsql',
	dt='1542831387',
	val='   AnD   (  (auth like \'%องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='searchdspv',
	dt='1542831387',
	val='&searchdb[au]=องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rbmnuskg0ms1pbkft9hhluic14',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1542831387',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานผลการปฏิบัติงา..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

 
องค์การบริหารส่วนจัง..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
915.9368
น118ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.