คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1600905459',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Angkor%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%(Extinct%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%city)%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Guidebooks%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='searchstr2usis',
	dt='1600905459',
	val=' Angkor (Extinct city) Guidebooks'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1600905459',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='puresearchstr',
	dt='1600905459',
	val=' Angkor (Extinct city) Guidebooks'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Angkor (Extinct city) Guidebooks
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='suarray',
	dt='1600905460',
	val=' Angkor (Extinct city) Guidebooks '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='searchsql',
	dt='1600905460',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Angkor%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%(Extinct%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%city)%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Guidebooks%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='searchdspv',
	dt='1600905460',
	val='&searchdb[su]=Angkor (Extinct city) Guidebooks&searchdb[su]=Angkor (Extinct city) Guidebooks&searchdb[su]=Angkor (Extinct city) Guidebooks&searchdb[su]=Angkor (Extinct city) Guidebooks'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ot432mvdu1mgv5lr8535bg65t1',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1600905460',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Rooney, Dawn F.
 ชื่อเรื่อง Angkor= An introduction to the temples/ Dawn Rooney.
 พิมพ์ลักษณ์ Hong Kong: Airphoto International International, 2002.
 เลขเรียก 959.6 Ma135A
 ครั้งที่พิมพ์ 4 th ed.
 ห้องสมุดมี ห้องสมุด สคบศ.
 หัวเรื่อง Angkor (Extinct city)--Guidebooks.
 หัวเรื่อง Cambodia--History.
 ISBN 9622176836
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 959.6 Ma135A   14161 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.