คำค้น:
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1600896169',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Architectural%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%design%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Handbook%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='searchstr2usis',
	dt='1600896169',
	val=' Architectural design Handbook'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1600896169',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='puresearchstr',
	dt='1600896169',
	val=' Architectural design Handbook'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Architectural design Handbook
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='suarray',
	dt='1600896169',
	val=' Architectural design Handbook '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='searchsql',
	dt='1600896169',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Architectural%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%design%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Handbook%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='searchdspv',
	dt='1600896169',
	val='&searchdb[su]=Architectural design Handbook&searchdb[su]=Architectural design Handbook&searchdb[su]=Architectural design Handbook'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ss56mk6ap9t5a1adll6caskkd0',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1600896169',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Guthrie, Pat
 ชื่อเรื่อง Interior Designer s Portable Handbook/ Pat Guthrie
 พิมพ์ลักษณ์ United States of America: R.R. Donnelley&Sons, 2000
 เลขเรียก 729 G984T
 รูปเล่ม 471 page
 ห้องสมุดมี NIDTEP Library
 หัวเรื่อง Interior Decoration Handbook--Manuals
 หัวเรื่อง Architectural design Handbook
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ 729 G984T    08458 ห้องสมุด สคบศ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืมRegistered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.