ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
เชิญเยี่ยมชมการสาธิตและติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรม ในงาน IT DAY ที่มมส.
ชื่อหัวข้อ เชิญเยี่ยมชมการสาธิตและติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรม ในงาน IT DAY ที่มมส.
00:20 15 พ.ย. 51 

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2551 เชิญเยี่ยมชมงาน งานวันวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (Green IT Day #7)

http://www.it.msu.ac.th/news_details.php?n_id=491&pg=0&group=1

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้จาก
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4359 หรือ 0-4375-4322-40 ต่อ 2414 , 2453
FAX 0-4375-4359

ผู้โพสท์ : ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด lib

หน้าหลัก >> หมวด แวดวง ULIBM >> หัวข้อ เชิญเยี่ยมช..

ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.